Hotline: 0971809132

Tọa đàm 4.0

THỜI KHẮC LỊCH SỬ CẦN NẮM GIỮ

Trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước thì đây chính là thời khắc lịch sử cần nắm giữ vì “ Cách mạng công nghiệp 4.0 là một đoàn tàu, mà Việt Nam không thể lỡ chuyến“.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sáng 18/07/2018 tại hội nghị Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (Việt Nam ICT Summit) 2018 diễn ra ở Hà Nội.
Viện khoa học và giáo dục Đông Nam Á trực thuộc ( Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam ) do thủ tướng ký quyết định thành lập ngày 20/08/1996.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, sau thời gian cùng hợp tác nghiên cứu, viện khoa học và giáo dục Đông Nam Á đã ký kết hợp tác toàn diện với công ty CSE SG tại Singapore. Cùng nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Đưa nền tảng blockchain 3.0 ứng dụng thực tế vào cuộc sống.

Tại sao bạn cần nắm bắt thời khắc lịch sử này!
Câu trả lời:

Tôi muốn đăng ký tham gia TOẠ ĐÀM

    [text VIỆN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á.]

    Tư vấn trực tiếp 0971809132