Hotline: 0971809132

Giới thiệu

VIỆN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á

Tên bằng tiếng nước ngoài: Institute of Southeast Asia science and Education. 
Tên giao dịch quốc tế: ISASE.
Viện Khoa học và giáo dục Đông Nam Á là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập số 563/TTg ngày 20 tháng 8 năm 1996.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng của Viện

a) Tập trung các nhà khoa học có kinh nghiệm, cán bộ khoa học trong và ngoài nước, hỗ trợ lẫn nhau, để phát huy khả năng vốn có và thực hiện những ước muốn khoa học trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo chuyên ngành.
b) Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng với các đối tác trong và ngoài nước theo nhu cầu.
c) Tổ chức và triển khai các chương trình tư vấn, đào tạo trong các lĩnh vực mà Viện vốn có thế mạnh, các chương trình tư vấn, đào tạo khác theo nhu cầu của thị trường.
d) Phát hành các ấn phẩm công bố kết quả nghiên cứu tới doanh nghiệp và cộng đồng thúc đẩy hoạt động gắn kết lý luận với thực tiễn.
đ) Phát triển hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn.

2. Nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.

a) Tiếp thu thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới để tạo ra ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, phát triển nền khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực tiếp cận với trình độ của thế giới, làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào đời sống. Góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước trong sự phát triển kinh tế, xã hội.
b) Nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các phương pháp giáo dục – đào tạo tiên tiến trên thế giới, chuyển giao công nghệ giáo dục,đào tạo, phát triển các phương pháp học ngoại ngữ, công nghệ thông tin, thích hợp với người Việt Nam. Xây dựng các chương trình, giáo trình và tài liệu phục vụ bồi dưỡng, xây dựng kho thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin, sát hạch công nghệ thông tin và hỗ trợ đào tạo công nghệ cao, tổ chức và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong nước, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực.
c) Nghiên cứu các vấn đề của xã hội: Văn hóa; nghệ thuật; lịch sử; pháp luật; kinh tế- thương mại; giáo dục – đào tạo; khoa học công nghệ; sinh thái môi trường trong việc hình thành đạo đức nhân cách của con người và quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường. Tham gia tổ chức Khoa học và Công nghệ, hội, hiệp hội khoa học và công nghệ của nước ngoài.
d) Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án chung về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong khuôn khổ thỏa thuận song phương, đa phương khu vực, liên khu vực và quốc tế. Phối hợp với các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế lập các dự án, thông tin về các tổ chức trong và ngoài nước, tư vấn lựa chọn ngành nghề và môi trường giáo dục phù hợp khả năng của đối tượng có yêu cầu, thực hiện hợp tác, trao đổi các chương trình văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật… với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
đ) Thu hút, thuê chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam và nước ngoài, chuyên gia nhà khoa học nước ngoài tham gia vào chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chương trình đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ. Tìm kiếm, chuyển giao công nghệ tiên tiến của nước ngoài vào Việt Nam. Phát triển mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức triển lãm, diễn đàn khoa học và công nghệ, chợ công nghệ, trung tâm, sàn giao dịch công nghệ, giới thiệu, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của các nước và Việt Nam. Huy động, khai thác một cách hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
e) Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong các lĩnh vực theo nhu cầu của xã hội, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phổ biến tri thức khoa học, đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các cấp, các chương trình.
g) Cung cấp các dịch vụ tư vấn, khảo sát và đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và kinh doanh quốc tế… cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu.
h) Thực hiện nghiên cứu theo đơn đặt hàng của các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế. Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào trong các lĩnh vực xã hội.
i) Tham gia tổ chức hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, hội nghị, hội thảo, thông tin, tuyên truyền, chuyển giao công nghệ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng, định hướng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án, phổ biến tri thức khoa học, hợp tác và liên kết với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế ở trong nước và nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

Tư vấn trực tiếp 0971809132