Hotline: 0971809132

Tổ chức ôn và thi Hộ chiếu Công nghệ Thông tin IP – Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Đối tượng tham gia: Là những người có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin (CNTT), những người đang làm việc có liên quan đến lĩnh vực CNTT hoặc đang cố sử dụng CNTT trong công việc của mình.

2. Yêu cầu: Những người sử dụng CNTT trong công việc của họ cũng như thực hiện các hoạt động sau:

 • Hiểu và sử dụng được các thiết bị và hệ thống thông tin.
 • Hiểu được các nhiệm vụ do mình phụ trách và có thể cung cấp các giái pháp cần thiết.
 • Thu thập và sử dụng thông tin một cách an toàn.
 • Hỗ trợ phân tích các nhiệm vụ và các hoạt động hệ thống dưới sự hướng dẫn của cấp trên.

3. Thời gian:

Mỗi năm có 2 đợt thi vào tháng Tư và tháng Mười hàng năm. Năm 2014: Sát hạch vào ngày 27/04 và ngày 26/10

Làm bài thi trắc nghiệm, thời gian làm bài: 2h45 phút (9h30 đến 12h15)

4. Hình thức sát hạch

 • Hình thức: Thi trắc nghiệm
 • Số lượng câu hỏi: 100 câu
 • Cấu trúc đề thi: 88 câu hỏi ngắn và 12 câu hỏi còn lại được cấu trúc thành những câu hỏi trung bình, mỗi câu gồm một số câu hỏi con (tổng cộng 12 câu hỏi con). Mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn. Chỉ 1 lựa chọn đúng
 • Đề thi được ra bằng tiếng Anh, có bản dịch tiếng Việt tham khảo kèm theo

5. Nội dung sát hạch IP:

 • Phần Chiến lược (35%): Thuật ngữ, khái niệm cơ bản được tin học hóa, thường xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Phần Quản lý (25%): Thuật ngữ, khái niệm cơ bản về phát triển hệ thống và quản lý dự án.
 • Phần Công nghệ (40%): Thuật ngữ, khái niệm cơ bản, khả năng tư duy logic

6. Cách thức chấm điểm và đánh giá:

 • Thí sinh phải làm đầy đủ các câu hỏi
 • Mỗi câu hỏi được 10 điểm
 • Tổng điểm 1000
 • Điều kiện đỗ: Tổng điểm >600

7. Phạm vi Sát hạch (click tại đây: Phạm vi kiến thức)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn trực tiếp 0971809132