Viện Khoa Học và Giáo Dục Đông Nam Á – ISASE

Giới thiệu

VIỆN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á        Tên bằng tiếng nước ngoài: Institute of Southeast Asia science and Education.        Tên giao dịch quốc tế: ISASE. Viện Khoa học và giáo dục Đông Nam Á là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội nghiên cứu khoa […]


Tin tức - Sự kiện

30/12/2017 Sea Coffee và nguồn sáng tạo vô hạn của con người

Coffee sự khởi nguồn của sáng tạo, đúng vậy! Đối với sản phẩm Sea Coffee không chỉ là coffee sạch, mà còn là một sản phẩm đem đến cho bạn  một khởi nguồn của sự sáng tạo, nhưng lại luôn song hành để chăm sóc sức khỏe cho bạn, loại bỏ đi những lo âu […]

24/12/2017 See Coffee

Sea coffee is premier for creative, also a parallel function, it protects your health. You need creation ? You need unique ideas ? Let’s use Sea coffee!!! It’s right that coffee is premier for innovative ! Sea coffee not only the fresh coffee but it’s also a product that brings you the primary of innovation, […]


Nghiên cứu khoa học

Cái nhìn toàn diện nhất về các công trình nghiên cứu giáo dục của các nền giáo dục hàng đầu thế giới

Thư viện lưu trữ

Nơi lưu trữ các dữ liệu, thông tin hoạt động của ISASE và các trung tâm trực thuộc

Đối tác

Đối tácĐối tác