Viện Khoa Học và Giáo Dục Đông Nam Á – ISASE


20/07/2015

tuyển sinh lớp kế toán trưởng

  VIỆN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á                Số :  116 /TB – VĐNA     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015     THÔNG BÁO Về việc mở Lớp bồi […]

 

VIỆN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á

 

             Số :  116 /TB – VĐNA

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mở Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng

 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện khoa học và giáo dục Đông Nam Á;

– Căn cứ vào công văn số 11801/BTC-CĐKT về việc cấp mã

 số đơn vị bồi dưỡng kế toán trưởng của Bộ Tài chính cho Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

– Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức về việc mở lớp: Bồi dưỡng “Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp” và Bồi dưỡng “Kế toán trưởng Doanh nghiệp”;

– Căn cứ biên bản ghi nhớ ngày 27/ 03/2015 giữa Viện khoa học và giáo dục Đông Nam Á và Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội;

 

                         VIỆN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á CHIÊU SINH LỚP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1/Đối tượng:

–  Những người đang làm Kế toán, Kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng Kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang) hoặc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã.

– Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

– Những người khác có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên muốn nâng cao nghiệp vụ về kế toán;

– Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

2/ Chương trình bồi dưỡng:

Áp dụng theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước như sau:

– Nội dung, chương trình cho Khoá học bồi dưỡng Kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước) gồm 10 chuyên đề.

– Nội dung, chương trình cho Khoá học bồi dưỡng Kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp) gồm 11 chuyên đề.

3/ Thời gian: Học viên có thể lựa chọn học trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính

– Tổng thời gian học đến thời gian cấp chứng chỉ là 3 tháng.

– Học viên có thể lựa chọn học theo một trong hai hình thức sau:

+  Thời gian tham gia học là 02 tháng (học viên là kế toán nhà nước học 7 tuần, học viên là kế toán doanh nghiệp học 9 tuần). Lịch học 4 buổi 1 tuần vào các buổi sáng trong ngày hành chính hoặc cả ngày thứ 7 và chủ nhật.

+  Học liên lục cả ngày trong 02 tuần

4/ Địa điểm nhận hồ sơ mở lớp:  Viện Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á (trong Học viện Phụ Nữ Việt Nam), số 68 đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
043 624 5786 / 043 624 6582 / 0986 192 101 / 0984 18 99 88

5/ Chứng chỉ khóa học: Các học viên hoàn thành chương trình Khóa học sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng do  Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội ký cấp, mẫu phôi và số chứng chỉ do Bộ Tài Chính quản lý thống nhất trong toàn quốc (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán) . 

6/Giảng viên: Đội ngũ giáo viên GS, PGS, TS, những chuyên gia cao cấp và giàu kinh nghiệm, có nhiều kiến thức lý luận và kinh nghiệm, đang công tác tại các cơ quan Thuế, Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính, Đại học đầu ngành về kinh tế của Việt Nam… 

7/ Học phí:  2.800.000đ/học viên

      Tài liệu:    300.000đ/học viên (nếu có nhu cầu)

8/ Thủ tục nhập học:

 + 1 đơn xin nhập học   (theo mẫu) có dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của cơ quan công tác

 + 01 bằng tốt nghiệp phôtô công chứng (văn bằng cao nhất)

 + 04 ảnh 3x4cm (chụp không quá 06 tháng)  

9/ Dự kiến khai giảng: tháng 10/2015

Viện Khoa học và giáo dục Đông Nam Á xin thông báo tới tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân và đơn vị có nhu cầu đăng ký.

 

             TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                            VIỆN TRƯỞNG

 

 

                                 Nguyễn Ngọc Ngân

 

Ý kiến bạn đọc