Viện Khoa Học và Giáo Dục Đông Nam Á – ISASE


28/12/2014 Lịch sát hạch chứng chỉ FE và IP

Sát hạch loại hình FE và IP Thường được tổ chức 2 lần vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm Ngày sát hạch:  10-05-2015  (là lần Sát hạch thứ 27 đối FE và lần Sát hạch thứ 11 đối IP) Ngày hết hạn đăng ký: 24-04-2015 Địa điểm sát hạch: Hà nội, Huế, Đà […]