Viện Khoa Học và Giáo Dục Đông Nam Á – ISASE


30/12/2017 Sea Coffee và nguồn sáng tạo vô hạn của con người

Coffee sự khởi nguồn của sáng tạo, đúng vậy! Đối với sản phẩm Sea Coffee không chỉ là coffee sạch, mà còn là một sản phẩm đem đến cho bạn  một khởi nguồn của sự sáng tạo, nhưng lại luôn song hành để chăm sóc sức khỏe cho bạn, loại bỏ đi những lo âu […]

24/12/2017 See Coffee

Sea coffee is premier for creative, also a parallel function, it protects your health. You need creation ? You need unique ideas ? Let’s use Sea coffee!!! It’s right that coffee is premier for innovative ! Sea coffee not only the fresh coffee but it’s also a product that brings you the primary of innovation, […]

18/04/2015 Phương pháp mới trong dạy học ngoại ngữ

Đổi mới phương pháp dạy tiếng Anh theo phương pháp thực hành giao tiếp  Trong xu thế nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) trở thành một trong những vấn đề trọng tâm hàng đầu. Người giảng viên (GV) vừa là người hướng […]

Hệ thống giáo dục Thụy Điển

Cuộc cải cách Giáo dục năm 1994 tại Thụy Điển theo hướng chủ thuyết xây dựng kiến thức (constructivism) cho đến nay đã đem lại kết quả như thế nào? Một số nhà cải cách Giáo dục Mỹ rất quan tâm đến kết quả sau hơn mười năm Thụy Điển thực hiện cuộc cải cách […]

Hệ thống Giáo dục Mỹ

Giới thiệu về Hệ thống Giáo dục Mỹ Hệ thống giáo dục Mỹ có nhiều lựa chọn ngành học cho sinh viên quốc tế. Sự phong phú về trường, chương trình học và địa điểm mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn nhưng nhiều khi cũng sẽ khó quyết định, thậm chí đối với […]

Hệ thống giáo dục Hà Lan

Chất lượng cao trong môi trường quốc tế Hệ thống giáo dục bậc đại học ở Hà Lan nổi tiếng với chất lượng cao và môi trường học tập quốc tế Với hơn 1.500 khóa học và chương trình học quốc tế, đây là nước có nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh nhất […]

Hệ thống giáo dục Nhật Bản

HỆ THỐNG GIÁO DỤC NHẬT BẢN   Giáo dục phổ thông của Nhật Bản bao gồm: 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông. tất cả là 12 năm. Các trường du học sinh có khả năng vào học bao gồm 5 loại trường: + Trường […]

17/04/2015 Nghiên cứu Phương pháp mới trong dạy học ngoại ngữ

Đổi mới phương pháp dạy tiếng Anh theo phương pháp thực hành giao tiếp  Trong xu thế nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) trở thành một trong những vấn đề trọng tâm hàng đầu. Người giảng viên (GV) vừa là người hướng […]