Viện Khoa Học và Giáo Dục Đông Nam Á – ISASE


24/04/2015 Tuyển sinh Cao học Quản lý Giáo dục

THÔNG BÁO   Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2015 của ĐHQGHN được ban hành theo văn bản số: 5646/HD-ĐHQGHN ngày 31/12/2014. Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN thông báo […]

Tuyển sinh Cao học Quản lý Kinh tế

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2015         Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;       Căn cứ Quyết định số […]

02/04/2015 Tuyển sinh trung cấp Sư phạm mầm non

Góp phần thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên mầm non cho các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ… Isase Thông báo tuyển sinh: Ngành Sư phạm Mầm non Chính quy 1) Hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy Thời gian khóa học: 2 năm gồm 4 học kỳ Thời gian học: sáng hoặc chiều […]